ECONOMIC & MANAGEMENT AGENCY

 

[ Analýza osobnosti ]      [ Tréninky ]     [ Kurzy a školení ]     [ Teambuilding ]     [ Kontakt ]     [ Reference ]

 

Analýza osobnosti

 

Výstupem testování vedoucích pracovníků je získat plošný přehled o míře jejich profesionálních schopností zastávat danou pozici.

 

Cíleně nastavit konkrétní plán forem jejich následného individuálního odborného vzdělávání.

 

Zvládnutím daných profesních dovedností je přímo ovlivňován projev jedince v  umění komunikovat, uměni prosazovat asertivní formou své myšlenky, názory a případně řídit efektivně tým, či týmy lidí.

 

Následným cíleným tréninkem umožňuje vybraným jedincům nabýt patřičnou výši sebedůvěry v procesu komunikace a vedení týmu.

 

Přehled testovaných dovedností:

 

A. Osobnostní kritéria

 • Schopnost analyzovat fakta

 • Kritérium logické úvahy

 • Kritérium syntézy myšlenkových pochodů

 • Umění předvídat komplikace a umění se jim vyhnout či je okamžitě řešit

 • Schopnost maximálního soustředění a optimálního rozhodování v zátěži

 • Umění prosadit své myšlenky a názory formou přirozené autority prostřednictvím asertivního chování

 • Přirozená inteligence a stresová tolerance

 • Komunikativnost, fantazie, rétorika, chybovost v rozhodování

 

B. Analytická kritéria

 • Sklon k silovému prosazování vlastních zájmů

 • Sklon k sebeobětování - otrocké přijímání názorů nadřízených

 • Sklon k vyhýbání se střetu (konfliktu)

 • Sklon ke spolupráci v týmu - komunikativnost vůdčího jedince

 • Sklon ke kompromisu za každou cenu

 • Vrozená inteligence

 

Kontakt:

Ing. Rudolf Pánek, CSc.

Zdeňky Havlíčkové 1026

269 01 Rakovník

GSM: + 420 603 231 250

email: rudolf.panek@email.cz