ECONOMIC & MANAGEMENT AGENCY

 

Poradenství a výcvik v komunikaci a v psychologii vedení týmů pro management malých a středních společností

 

[ Analýza osobnosti ]      [ Tréninky ]     [ Kurzy a školení ]     [ Teambuilding ]     [ Kontakt ]     [ Reference ]

 

Držitel certifikátu "Důvěryhodná firma"

 

Analýza osobnosti

 

 
 • Výstupem testování vedoucích pracovníků je získat plošný přehled o míře jejich profesionálních schopností zastávat danou pozici.

 • Zvládnutím daných profesních dovedností je přímo ovlivňován projev jedince v  umění komunikovat, uměni prosazovat asertivní formou své myšlenky, názory a případně řídit efektivně tým, či týmy lidí.

Tréninky

 

 

 • Jednání a komunikace uvnitř a mimo pracovní tým

 • Trénink komunikačních a řídících dovedností při vedení týmu

 • Neverbální komunikace

 • Relaxace a aktivní odpočinek

 • Budování sebevědomí

 • ...

 

Kurzy a školení

 

 
 • Psychologie jednání a komunikace uvnitř pracovního týmu.

 • Psychologie jednání a komunikace mimo pracovní tým

 • Řídící dovednosti při vedení týmu

 • Umění relaxace a aktivního odpočinku včetně účinné osobní antistresové obrany

 • ...

Teambuilding

 

 

 • Formování pracovních týmů

 • Přirozené profilování členů týmu

 • Upevňování vztahů v týmu

 • ...

 
 

Kontakt:

Ing. Rudolf Pánek, CSc.

Zdeňky Havlíčkové 1026

269 01 Rakovník

GSM: + 420 603 231 250

email: rudolf.panek@email.cz