ECONOMIC & MANAGEMENT AGENCY

 

[ Analýza osobnosti ]      [ Tréninky ]     [ Kurzy a školení ]     [ Teambuilding ]     [ Kontakt ]     [ Reference ]

 

Kurzy a školení

Kurzy a školení zadává objednavatel dle svého uvážení. Není podmínkou předchozí osobnostní analýza vybraných zaměstnanců.Kombinace jednotlivých témat do samostatných bloků je možná na základě dohody.

 

 

1. Psychologie jednání a komunikace uvnitř pracovního týmu.

 • Psychologie komunikace uvnitř týmu

 • Význam vnitrofiremní kultury

 • Pojmenování základních chyb v komunikaci uvnitř týmu

 • Neverbální komunikace a její význam při sdělování myšlenky

 

2.      Psychologie jednání a komunikace mimo pracovní tým

 • Psychologie jednání se zákazníkem (klientem)

 • Psychologie komunikace s kontrolovaným subjektem

 • Základní prvky společenského vystupování

 • Základní prvky manažerské psychologie a komunikace

 • Pojmenování základních chyb v komunikaci mimo pracovní tým

 • Neverbální komunikace jako nezbytný pomocník při vnímání partnera

 

3.      Řídící dovednosti při vedení týmu

 • Manažerský způsob vedení týmu - time management

 • Psychologie vedoucího (samostatného) pracovníka

 • Psychologie řízení a vedení týmu s akcentem na zvládání osobní odpovědnosti za rozhodovací procesy.

 • Kaučink, jako jeden z nejefektivnějších způsobů uplatnění vlastní individuality při vedení pracovního týmu.

 • Význam používání Rudolfova čísla ( 5+2 ) v řízení týmu a při vedení porad

 

4.      Umění relaxace a aktivního odpočinku včetně účinné osobní antistresové obrany

 • Uvědomění si jedinečnosti vlastní osobnosti

 • Poznání vlastních předností a slabin

 • Účinná obrana proti vlastním slabinám

 • Technika budování vlastního sebevědomí

 • Nácvik obrany proti působení stresu na vlastní osobnost

 

Ke stažení prezentace:       Vedení týmů        Obrana proti stresu

 

Kontakt:

Ing. Rudolf Pánek, CSc.

Zdeňky Havlíčkové 1026

269 01 Rakovník

GSM: + 420 603 231 250

email: rudolf.panek@email.cz