ECONOMIC & MANAGEMENT AGENCY

 

[ Analýza osobnosti ]      [ Tréninky ]     [ Kurzy a školení ]     [ Teambuilding ]     [ Kontakt ]     [ Reference ]

 

Tréninky

Výběr a aplikace jednotlivých tématických tréninkových okruhů, případně jejich kombinace, je konstruována pro objednatele "na míru" na základě výsledků osobnostní analýzy vybraných zaměstnanců společnosti.

 

Nabízíme tyto tématické okruhy:

 

  • Trénink psychologie jednání a komunikace uvnitř pracovního týmu

  • Trénink psychologie jednání a komunikace mimo pracovní tým (jednání se zákazníkem, obchodním partnerem či s kontrolovaným subjektem)

  • Trénink organizace času (time management)

  • Trénink komunikačních a řídících dovedností při vedení týmu

  • Trénink vnímání neverbální komunikace

  • Trénink relaxace a aktivního odpočinku včetně účinné osobní antistresové obrany

  • Trénink účinné techniky budování vlastního sebevědomí

  • Trénink etikety ve společenském styku

  • Trénink používání Rudolfova čísla ( 5+2 ) v konfrontační komunikaci

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení prezentace:     Time management

 

Kontakt:

Ing. Rudolf Pánek, CSc.

Zdeňky Havlíčkové 1026

269 01 Rakovník

GSM: + 420 603 231 250

email: rudolf.panek@email.cz